UA-156467880-2 Madeni̇ Yağlar | Özerşah Group | Türkiye

BELGELERİMİZ

Monex, kalite, hizmet politikaları doğrultusunda;

  • Müşteri gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kaliteli üretim yapmayı,

  • Üretim verimliliği arttırmayı,

  • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,

  • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

  • İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

kalite politikası olarak belirlemiştir.

ÖZERŞAH GROUP 

HRT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş